Název třídy ,,Žluté hvězdičky"                                                      

     Počet dětí na třídě: celkem 28

     Věková skupina: 2,5 - 4 roky

     Paní učitelky:  Ilona Olovská

                             Kateřina Tylšová

     

        Název ŠVP : "Jaro, léto, podzim, zima - celý rok je s Ferdou prima",,Kam nás nohy zanesou…“