Název třídy: ,,Červené hvězdičky"                                                           

     Počet dětí na třídě: celkem 28

     Věková skupina: 5 - 6 let

     Paní učitelky:  Mgr. Dana Svatoňová

                             Mgr. et Bc. Lucie Vágnerová

školní asistentka : Bc. Aneta Novotná

     

                                 Název ŠVP: "Jaro, léto, podzim, zima - celý rok je s Ferdou prima"