LOGOPEDICKÁ PÉČE

Ve školním roce 2018/2019 jsme navázali  spolupráci s klinickou logopedkou p. Mgr. Janou Kadaníkovou, která bude na naší školce zajišťovat logopedickou péči.
 
Zájemci o tuto službu se m ohou zapisovat u paní učitelek na třídách.
Bližší informace Vám budou včas předány.