Informace o platbách

Povinností rodičů je mít finanční závazky v pořádku, ve správné výši a platby mít poukázány včas.

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání - 500,- Kč/měsíc

Platba probíhá bezhotovostním způsobem do 15. dne v měsíci.

Úplata za předškolní vzdělávání musí být uhrazena 11x ve školním roce.

ČÍSLO ÚČTU ZŠ Plotiště: 27 - 1993470297/0100

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Specifický symbol: 200

 

Školní jídelna

 

ZŠ Svobodné Dvory

vedoucí školní jídelny: Sádecká Iva

tel. 495 436 086, e-mail: i.sadecka@seznam.cz

ČÍSLO ÚČTU: ZŠ Svobodné Dvory 27 - 2031280227/0100

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte